Phần mềm quản lý tàu đánh cá, tài công 

PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Phần mềm quản lý phương tiện đánh bắt hải sản được viết ra nhằm giúp các doanh nghiệp, chủ tàu biển quản lý ghe tàu đánh bắt hải sản, chi phí, phân chia tỷ lệ với tài công một cách chính xác nhất.

Phần mềm quản lý phương tiện đánh bắt hải sản

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi