Phần mềm quản lý sản xuất theo ngành nghề


PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Phần mềm quản lý sản xuất in ấn quảng cáo Mekong Soft được viết riêng cho doanh nghiệp trong ngành. Phần mềm hỗ trợ quản lý sản xuất, bán hàng, quản lý nhân viên, tồn kho, báo cáo thống kê....

Phần mềm quản lý sản xuất in ấn, quảng cáo

Giúp doanh nghiệp quản lý nguyên liệu, phôi, cường lực, nhân công, giá thành, tồn kho, đơn hàng, tình trạng gia nhận. Tối ưu nguồn lực và cắt giảm chi phí.

Phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh kính xây dựng

Giúp chủ doanh nghiệp nắm rõ giá nguyên liệu, nhân công để định giá bán sản phẩm, quản lý xuất nhập tồn nguyên liệu và tồn kho thành phẩm, công nợ..

Phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh

Quản lý quá trình sản xuất, bán hàng, tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kế hoạch sản xuất, chi phí sản xuất, nhân công, đơn hàng, công nợ

Phần mềm quản lý sản xuất và bán hàng

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi