Phần mềm quản lý sản xuất theo ngành nghề 

PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Trong quá trình hoạt động của nhà máy chế biến gỗ, người quản lý thường gặp phải nhiều vấn đề như: không xử lý hết hàng tồn kho, các đơn đặt hàng, vấn đề tài chính của nhà máy, hoạt động của công nhân,…

Phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ theo yêu cầu TPHCM

Phần mềm quản lý sản xuất in ấn quảng cáo Mekong Soft được viết riêng cho doanh nghiệp trong ngành. Phần mềm hỗ trợ quản lý Nhà cung cấp, đơn vị cho thuê, quản lý xe, nhân viên

Phần mềm quản lý sản xuất in ấn, quảng cáo, tổ chức sự kiện

Giúp chủ doanh nghiệp nắm rõ giá nguyên liệu, nhân công để định giá bán sản phẩm, quản lý xuất nhập tồn nguyên liệu và tồn kho thành phẩm, công nợ..

Phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu

Giúp doanh nghiệp quản lý nguyên liệu, phôi, cường lực, nhân công, giá thành, tồn kho, đơn hàng, tình trạng gia nhận. Tối ưu nguồn lực và cắt giảm chi phí.

Phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh kính xây dựng

Quản lý quá trình sản xuất, bán hàng, tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kế hoạch sản xuất, chi phí sản xuất, nhân công, đơn hàng, công nợ

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi