Phần mềm quản lý kinh doanh vàng bạc, đá quý 

PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Quản lý chặt chẽ hàng hóa, ngoại tệ, thu mua, bán sỉ, lẻ, đổi bù tiền, vàng, ghi nhận vàng cũ, bóng, thảo, dẻ, cấn trừ công nợ. Quản lý giá gia công nữ trang, ca nhân viên

Phần mềm quản lý kinh doanh vàng, đá quý

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi