Phần mềm quản lý Khách sạn, Resort, Nhà hàng, Karaoke 

PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Hỗ trợ công việc quản lý nghiệp vụ nhà hàng từ hàng hóa, khách hàng đến nhân viên, nhà cung cấp. Tích hợp chức năng viết theo tư duy quản lý của chủ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý chuỗi nhà hàng

Bao gồm đầy đủ các tính năng phục vụ cho việc quản lý, điều hành và giám sát mọi hoạt động khách sạn. Có thể áp dụng tùy chỉnh theo yêu cầu riêng cho từng khách sạn.

Phần mềm quản lý Khách sạn, Resort

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi