Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP theo yêu cầu 

PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Quản lý thông tin chi tiết bất động sản, quản lý công việc nhân viên, của môi giới hàng ngày, tính KPI cho nhân viên, thống kê doanh số, cơ hội mua bán, dự báo

Phần mềm ứng dụng (App) quản lý kinh doanh bất động sản, môi giới theo yêu cầu

Phần mềm quản lý ERP dệt may, giày da, thời trang, sản xuất, thiết kế cho ngành may mặc. Giúp doanh nghiệp quản lý từ quy trình thiết kế, sản xuất, thống kê nguyên phụ liệu, nhân công để luôn đảm bảo tiến độ.

Phần mềm quản lý sản xuất ngành may mặc, giày da theo yêu cầu

Phần mềm quản lý doanh nghiệp, sản xuất ERP theo nhu cầu của Mekong Soft có các chức năng quản lý tổng thể, đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp ở các phòng ban, có mối quan hệ hữu cơ với nhau.

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi