Phần mềm quản lý cho cơ quan hành chính, sự nghiệp 

PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Phần mềm quản lý bảo trì, sửa chữa Phòng vật tư thiết bị Y tế giúp bệnh viện quản lý dự trù thiết bị, nhập mới, cấp phát trang thiết bị cho khoa phòng, điều chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, tính khấu hao và xuất nhập xuất tồn thiết bị...

Phần mềm quản lý bảo trì, sửa chữa Phòng vật tư thiết bị Y tế bệnh viện

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi