Phần mềm quản lý cầm đồ, bán trả góp 

PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Dễ dàng theo dõi phiếu cầm, số tiền, tự động tính lãi cho khách hàng. Người dùng dễ dàng học cách sử dụng chương trình, ngay cả nhân viên mới cũng có thể sử dụng.

Phần mềm quản lý cầm đồ, kinh doanh vàng

Quản lý lịch trả góp, phiếu trả, lãi quá hạn, trả trước, trả trễ hạn. Cảnh báo danh sách khách hàng tới hạn, quá hạn. Dễ dàng trong thao tác và sử dụng

Phần mềm quản lý kinh doanh xe ô tô, xe gắn máy trả góp

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi