PHẦN MỀM

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Quản lý đơn hàng, nguyên liệu, máy in, ca làm, thu chi, công nợ

Phần mềm quản lý in ấn, quảng cáo

Giúp doanh nghiệp quản lý hạn mức dự án, đồng thời tối ưu nguồn lực như: vật liệu, nhân công, máy thi công

Phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh kính xây dựng

Quản lý quy trình sản xuất gạch, vật liệu, nhân công

Phần mềm quản lý sản xuất gạch ngói, vật liệu xây dựng

Giúp chủ doanh nghiệp nắm rõ giá nguyên liệu, nhân công để định giá bán sản phẩm, quản lý xuất nhập tồn nguyên liệu và tồn kho thành phẩm, công nợ..

Phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi