PHẦN MỀM

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Phần mềm quản lý kho hỗ trợ quản lý kho hàng, kệ hàng. Tồn kho nguyên liệu, tồn kho thành phẩm và công nợ khách hàng. Phần mềm quản lý kho giúp quản lý quy trình xuất nhập kho, lập định lượng, tính giá cho thành phẩm, lợi nhuận các đơn hàng.

Phần mềm quản lý kho hàng

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi