PHẦN MỀM

Hãy chọn phần mềm bạn đang cần để xem. Sau đó Mekong soft sẽ chỉnh sửa lại theo cách bạn góp ý !

Cho phép quản lý hàng hóa linh hoạt theo từng loại hình kinh doanh. Viết riêng phần mềm quản lý theo yêu cầu cho Phòng Vật tư - Thiết bị y tế các bệnh viện. 

Phần mềm quản lý vật tư thiết bị Y tế

Phần mềm quản lý hành chính thực hiện các nghiệp vụ có tính ứng dụng cao, được phát triển nhằm mục đích điện tử hóa các nghiệp vụ hành chính, văn phòng.

Phần mềm quản lý hồ sơ địa chính

Việc quản lý thông tin, vụ việc sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Phần mềm quản lý đối tượng (phạm tội)

Quản lý trang thiết bị y tế, có khả năng kết xuất các báo nhanh

Phần mềm quản lý Phòng vật tư thiết bị bệnh viện

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi