; ; ;

Phần mềm quản lý shop thời trang

1. Đăng nhập

Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Quản Lý Bán Hàng trên Desktop .

Đăng nhập hệ thống với:

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: admin

2. Cấu hình thông tin sử dụng

Tại giao diện phần mềm ta có thể sửa trực tiếp thông tin sử dụng gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại.

Nhấn "Save".

 

3. Thêm hàng hóa

Danh sách hàng hóa

Nhập như hình, cột đầu là mã hàng hóa, cột 2 là tên hàng hóa. Nhập xong chọn dòng khác là phần mềm tự động Lưu lại.

Tiếp tục ta thêm hàng hóa khác

Lưu ý: Mã hàng hóa không được nhập trùng với mã hàng hóa khác

 

4. Quản lý nhân viên

Chọn "Quản lý nhân viên".

Danh sách nhân viên:

Thao tác "Thêm", "Sửa", "Xóa"

Thêm: Chọn "Thêm". Nhập mã nhân viên, tên nhân viên, mật khẩu, số điện thoại, chọn quyền hạn có thể xóa phiếu hay không. Chọn "Lưu"

Sửa: Tại danh sách nhân viên. Chọn nhân viên muốn sửa -> "Sửa"

Xóa: Tại danh sách nhân viên. Chọn nhân viên muốn xóa-> "Xóa"

5. Bán hàng

Chọn "Tạo mới (F5)"

Chọn hàng hóa bán: nhập mã hàng hóa để chọn hàng hóa

Nhập giá sản phẩm: đơn giá theo đơn vị nghìn đồng, ở đây ta hiểu là 600.000 đ.

Nhập số lượng -> đưa vào danh sách

Chọn hàng hóa vào danh sách xong -> Nhập tiền khách đưa -> "Lưu(F8)" hoặc "Lưu -> In(F9)"

Danh sách hóa đơn bán hàng: chọn hóa đơn muốn in -> "In"DMCA.com Protection Status