; ; ;

Phần mềm quản lý đại lý phân phối bia, nước ngọt

I. HƯỚNG DẪN TẠO HÀNG HÓA CÓ KÈM THEO VỎ

Để tạo hàng hóa có vỏ kèm theo, bạn vào phần Thiết lập ban đầu chọn Hàng hóa chọn Thêm

+ Nhập đầy đủ thông tin hàng hóa của bạn như sau:

     (1) Nhập nhóm hàng hóa.

     (2) Tạo nhóm hàng hóa nếu chưa tạo nhóm hàng hóa trước đó.

     (3) Nhập mã hàng hóa.

     (4) Nhập tên hàng hóa.

     (5) Khi hàng hóa có vỏ kèm theo, bạn chọn Vỏ hàng hóa có sẵn hoặc Tạo vỏ hàng hóa nếu muốn thêm mới.

     (6) Nếu muốn tạo vỏ hàng hóa bạn nhấp chọn Tạo vỏ hàng hóa.

     (7) Nhập thông tin hàng hóa: ĐVT, Số lượng quy đổi, Giá nhập, Giá bán lẻ, Giá bán sỉ, Giá Đặc biệt và Trọng lượng.

     (8) Chọn Lưu khi hoàn tất. Hàng hóa và vỏ hàng hóa vừa thêm sẽ được cập nhật trong Danh sách hàng hóa.

II. QUẢN LÝ VỎ

Vào phần quản lý vỏ để quản lý Khách trả vỏ, Trả vỏ nhà cung cấp, Công nợ vỏ khách hàng, Công nợ vỏ nhà cung cấpThống kê kho vỏ

1. Khách trả vỏ

Khi có khách đến trả vỏ bạn chọn vào Khách trả vỏ trong phần Quản lý vỏ

Thực hiện lập phiếu khách trả vỏ như sau:

+ Nhập các thông tin sau vào phiếu Khách trả vỏ

     (1) Nhập tên khách hàng đến trả vỏ

     (2) Chọn Loại giá

     (3) Chọn tên hàng hóa

     (4) Chọn đơn vị tính phù hợp

     (5) Nhập số lượng vỏ trả

     (6) Nhập số lượng vỏ thế

     (7) Điều chỉnh lại đơn giá

     (8) Chọn kho hàng

     (9) Nhập số tiền thanh toán (nếu có)

     (10) Chọn quỹ

+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin bạn chọn Lưu để hoàn tất. Phiếu sẽ tự động cập nhật vào Danh sách phiếu

2. Trả vỏ nhà cung cấp

Khi trả vỏ cho nhà cung cấp bạn chọn Trả vỏ nhà cung cấp trong phần Quản lý vỏ

 

Thực hiện lập phiếu trả vỏ nhà cung cấp như sau:

+ Nhập đầy đủ thông tin sau vào phiếu trả vỏ nhà cung cấp

     (1) Nhập tên nhà cung cấp

     (2) Chọn hàng hóa

     (3) Nhập số lượng vỏ

     (4) Nhập số lượng vỏ thế

     (5) Nhập số tiền thanh toán

     (6) Chọn quỹ

     (7) Chọn Lưu khi hoàn tất. Phiếu sẽ tự động cập nhật vào Danh sách phiếu

3. Công nợ vỏ khách hàng

Để xem công nợ vỏ khách hàng vào phần Quản lý vỏ

+ Thực hiện các bước sau để xem công nợ vỏ khách hàng:

     (1) Chọn Khoảng thời gian xem công nợ

     (2) Bấm chọn Xem, Danh sách công nợ vỏ khách hàng sẽ hiển thị bên dưới

     (3) Chọn In danh sách để in danh sách Công nợ vỏ khách hàng

     (4) Chọn Xuất Excel để xuất danh sách Công nợ vỏ khách hàng sang file excel

4. Công nợ vỏ nhà cung cấp

+ Để xem công nợ vỏ nhà cung cấp vào phần Quản lý vỏ chọn Công nợ vỏ nhà cung cấp

+ Thực hiện các bước sau để xem Công nợ vỏ nhà cung cấp:

     (1) Chọn Khoảng thời gian xem

     (2) Bấm chọn Xem, Danh sách công nợ vỏ nhà cung cấp sẽ hiển thị bên dưới

     (3) Chọn In danh sách để in danh sách Công nợ vỏ nhà cung cấp

     (4) Chọn Xuất Excel để xuất danh sách Công nợ vỏ nhà cung cấp sang file excel

5. Thống kê kho vỏ

Để xem thống kê kho vỏ vào phần Quản lý vỏ chọn Thống kê kho vỏ

+ Thực hiện các bước sau để xem Thống kê kho vỏ:

     (1) Chọn Khoảng thời gian xem

     (2) Chọn Kho hàng

     (3) Bấm chọn Xem, Danh sách công nợ vỏ nhà cung cấp sẽ hiển thị bên dưới

     (4) Chọn In tổng hợp để in bảng thống kê kho vỏ

TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Tải tài liệu hướng dẫn chi tiết : TẠI ĐÂY!!!DMCA.com Protection Status