Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng

----TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Tải tài liệu hướng dẫn: Tại đây!!! 

PHẦN 0: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT PHẦN MỀM

Phần mềm quản lý bán hàng Vật Liệu Xây Dựng của MekongSoft hiện nay đã được nâng cấp lên bản Webform, người dùng có thể đnăg ký và thao tác trực tiếp trên web mà không cần cài đặt vào máy.

1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản sử dụng phần mềm Mekong Soft.

Để sử dụng phần mềm bạn ấn vào Đăng Ký hệ thống sẽ đưa bạn trang đăng ký phần mềm Vật liệu xây dựng để đăng ký kích hoạt phần mềm như sau:

Bạn nhập đẩy đủ và chính xác thông tin của mình để nhận được thông báo kích hoạt sử dụng (chú ý: mail sẽ nhận thư kích hoạt nên bạn cần nhập chính xác, mỗi Mail và số điện thoại chỉ được đăng ký một lần).

Sau khi điền đẩy đủ thông tin và chọn đăng ký bạn sẽ nhận được thông báo:

Tiếp theo bạn sẽ nhận được mail thông báo thành công (có thể nằm trong mục Spam), mail sẽ note cho bạn link truy cập phần mềm, username (thường là số điện thoại bạn đăng ký) và mật khẩu bạn đã tạo:

Bạn nhấn vào "link truy cập" để vào phần mềm sau đó điền thông tin đăng nhập vào nhé :

PHẦN 2: THIẾT LẬP PHẦN MỀM

Hướng dẫn những thiết lập cơ bản

1. Thông tin sử dụng

Đăng nhập vào phần mềm:

      Tên đăng nhập: Số điện thoại bạn đăng ký

      Mật khẩu: Mật khẩu bạn đã đăng ký

***Nếu bạn quên, hãy kiểm tra lại email mà MekongSoft đã gửi cho bạn.

      Chọn “Đăng nhập”

Sau khi đăng nhập bạn sẽ nhìn thấy giao diện như sau:

Trang chủ cho biết thông tin: 
 1. Số (1): tổng số hoá đơn bán hàng và tổng doanh thu bán hàng trong ngày.
 2. Số (2): tổng số hoá đơn khách trả lại hàng và tổng số tiền khách trả lại.
 3. Số (3): tổng lợi nhuận bán hàng trong ngày.
 4. Số (4): biểu đồ doanh thu giữa các chi nhánh.
 5. Số (5): biểu đồ top 10 hàng hoá bán chạy nhất.
Ở biểu đồ (4)(5) có thể xem theo các tuỳ chọn: hôm nay, hôm qua, 7 ngày qua, tháng này, tháng trước. Riêng (5) có thêm tuỳ chọn xem theo số lượng hoặc theo doanh thu. Các tuỳ chọn này nằm ở góc trên của biểu đồ.

2. Tạo dữ liệu cơ sở

Phần này bao gồm: Thông tin cửa hàng, Chi nhánh, Quỹ, Kho, Phiếu in

*Lưu ý: Các danh mục thuộc menu này phải được  thiết lập đầu tiên khi sử dụng lần đầu.

Thông tin cửa hàng

Tại đây chúng ta thay đổi thông tin cửa hàng/doanh nghiệp sau đó Lưu

*Lưu ý: thông tin này sẽ được sử dụng để in phiếu nên bạn vui lòng nhập chính xác thông tin của mình.

Quỹ

- Trang quản lý danh sách và thông tin quỹ
 1. (1): Danh sách quỹ.
 2. (2): Thêm quỹ
 3. (3): Xoá tìm kiếm quỹ
 4. (4): Làm mới danh sách quỹ
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị quỹ
 6. (6): Lọc quỹ
 
Giao diện thêm quỹ (2)

Nhập thông tin quỹ sau đó ấn Lưu

 
 
 
Chi nhánh
- Trang chi nhánh: quản lý thông tin và danh sách các chi nhánh.

- Mô tả:

 1. (1): Danh sách chi nhánh
 2. (2): Thêm chi nhánh
 3. (3): Xoá tìm kiếm chi nhánh
 4. (4): Làm mới danh sách chi nhánh
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị chi nhánh
 6. (6): Lọc chi nhánh
 7. (7): Sửa chi nhánh
 8. (8): Xoá chi nhánh

 

 
Giao diện thêm chi nhánh (2)

Nhập thông tin chi nhánh sau đó ấn Lưu

 
 
Nội dung thu chi
- Trang nội dung thu chi: quản lý danh sách nội dung thu chi và thông tin nội dung thu chi.

- Mô tả :

 1. (1): Danh sách thu chi
 2. (2): Thêm thu chi
 3. (3): Xoá tìm kiếm thu chi
 4. (4): Làm mới danh sách thu chi
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị thu chi
 6. (6): Lọc thu chi
 7. (7): Sửa thu chi
 8. (8): Xoá thu chi

Giao diện thêm thu chi (2)

Nhập thông tin thu chi và ấn Lưu

 Kho

- Trang quản lý danh sách và thông tin kho

- Mô tả :

 1. (1): Danh sách kho
 2. (2): Thêm kho
 3. (3): Xoá tìm kiếm kho
 4. (4): Làm mới danh sách kho
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị kho
 6. (6): Lọc kho
 7. (7): Sửa kho
 8. (8): Xoá kho

Giao diện thêm kho (2)

Nhập thông tin kho sau đó ấn Lưu

Phiếu in

- Trang thông tin toàn bộ các loại phiếu in

- Mô tả:

 1. (1): Danh sách phiếu in
 2. (2): Thêm phiếu in
 3. (3): Xoá tìm kiếm phiếu in
 4. (4): Làm mới danh sách phiếu in
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị phiếu in
 6. (6): Lọc phiếu in
 7. (7): Sửa phiếu in
 8. (8): Xoá phiếu in

Giao diện tạo phiếu in (2)

MekongSoft cung cấp cho bạn các mẫu phiếu in có sẳn ở danh sách phiếu in (1), bạn chỉ cần copy mẫu và chỉnh sửa lại thông tin mới sau đó ấn Lưu

3. Khách hàng

Phần này bao gồm thông tin nhóm khách hàng, khách hàng, công trình và import công nợ khách hàng.

Nhóm khách hàng

Mô tả :

 1. (1): Danh sách nhóm khách hàng
 2. (2): Thêm nhóm khách hàng
 3. (3): Xoá tìm kiếm nhóm khách hàng
 4. (4): Làm mới danh sách nhóm khách hàng
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị nhóm khách hàng
 6. (6): Lọc nhóm khách hàng
 7. (7): Sửa nhóm khách hàng
 8. (8): Xoá nhóm khách hàng

Giao diện Thêm nhóm khách hàng (2)

Nhập thông tin nhóm khách hàng và ấn Lưu

Khách hàng

Mô tả :

 1. (1): Danh sách khách hàng
 2. (2): Tải về file mẫu Excel dùng để import khách hàng, bạn có thể thêm thông tin khách hàng theo mẫu này và lưu file Excel lại.
 3. (3): Import khách hàng bằng file Excel nhập sẳn dữ liệu của bạn.
 4. (4): Thêm khách hàng trực tiếp trên phần mềm
 5. (5): Xoá tìm kiếm khách hàng
 6. (6): Làm mới danh sách khách hàng
 7. (7): Điều chỉnh cách hiển thị khách hàng
 8. (8): Lọc khách hàng
 9. (9): Sửa khách hàng
 10. (10): Xoá khách hàng

 

Giao diện thêm khách hàng trực tiếp trên phần mềm (4)

Nhập thông tin khách hàng và ấn Lưu

Công trình

Mô tả :

 1. (1): Danh sách công trình
 2. (2): Thêm công trình
 3. (3): Xoá tìm kiếm công trình
 4. (4): Làm mới danh sách công trình
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị công trình
 6. (6): Lọc công trình
 7. (7): Sửa công trình
 8. (8): Xoá công trình

Giao diện thêm mới công trình (2)

Nhập thông tin công trình và ấn Lưu

4. Nhà cung cấp

Phần này bao gồm: Thông tin nhóm nhà cung cấp, nhà cung cấp và import công nợ nhà cung cấp

Nhóm NCC

 1. (1): Danh sách nhóm nhà cung cấp
 2. (2): Thêm nhóm nhà cung cấp
 3. (3): Xoá tìm kiếm nhóm nhà cung cấp
 4. (4): Làm mới danh sách nhóm nhà cung cấp
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị nhóm nhà cung cấp
 6. (6): Lọc nhóm nhà cung cấp
 7. (7): Sửa nhóm nhà cung cấp
 8. (8): Xoá nhóm nhà cung cấp

Giao diện thêm nhóm nhà cung cấp (2)

Nhập thông tin nhà cung cấp và ấn Lưu

Nhà cung cấp

Mô tả :

 1. (1): Danh sách nhà cung cấp
 2. (2): Tải về file mẫu Excel dùng để import nhà cung cấp, bạn có thể thêm thông tin nhà cung cấp theo mẫu này và lưu file Excel lại.
 3. (3): Import nhà cung cấp bằng file Excel nhập sẳn dữ liệu của bạn.
 4. (4): Thêm nhà cung cấp trực tiếp trên phần mềm
 5. (5): Xoá tìm kiếm nhà cung cấp
 6. (6): Làm mới danh sách nhà cung cấp
 7. (7): Điều chỉnh cách hiển thị nhà cung cấp
 8. (8): Lọc nhà cung cấp
 9. (9): Sửa nhà cung cấp
 10. (10): Xoá nhà cung cấp

 

Giao diện thêm nhà cung cấp trực tiếp trên phần mềm (4)

Nhập thông tin nhà cung cấp và ấn Lưu

Import công nợ nhà cung cấp

Mô tả :

 1. (1): Danh sách phiếu công nợ nhà cung cấp
 2. (2): Tải về file mẫu Excel dùng để import công nợ nhà cung cấp, bạn có thể thêm thông tin công nợ nhà cung cấp theo mẫu này và lưu file Excel lại, chú ý bạn phải nhập đúng mã nhà cung cấp và mã chi nhánh nơi có công nợ nhà cung cấp.
 3. (3): Import công nợ nhà cung cấp bằng file Excel nhập sẳn dữ liệu của bạn.
 4. (4): Xoá tìm kiếm nhà cung cấp
 5. (5): Làm mới danh sách nhà cung cấp
 6. (6): Điều chỉnh cách hiển thị nhà cung cấp
 7. (7): Lọc nhà cung cấp
 8. (8): Xem chi tiết phiếu công nợ nhà cung cấp

 

5. Phân quyền

Phần này bao gồm nhóm quyền ,nhóm nhân viên và nhân viên.

Nhóm quyền

Mô tả :

 1. (1): Danh sách nhóm quyền
 2. (2): Thêm nhóm quyền
 3. (3): Xoá tìm kiếm nhóm quyền
 4. (4): Làm mới danh sách nhóm quyền
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị nhóm quyền
 6. (6): Lọc nhóm quyền
 7. (7): Sửa nhóm quyền
 8. (8): Xoá nhóm quyền

Giao diện thêm nhóm quyền (2)

Bạn nhập tên nhóm quyền, gắn ghi chú để dễ nhận biết, tiến hành phân quyền cho nhóm bằng cách tick vào ô xanh, xong thì hãy nhấn Lưu.

Nhóm nhân viên

Mô tả :

 1. (1): Danh sách nhóm nhân viên
 2. (2): Thêm nhóm nhân viên
 3. (3): Xoá tìm kiếm nhóm nhân viên
 4. (4): Làm mới danh sách nhóm nhân viên
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị nhóm nhân viên
 6. (6): Lọc nhóm nhân viên
 7. (7): Sửa nhóm nhân viên
 8. (8): Xoá nhóm nhân viên

Giao diện thêm nhóm nhân viên (2)

Bạn nhập thông tin của nhóm nhân viên sau đó ấn Lưu.

Nhân Viên

Mô tả :

 1. (1): Danh sách nhân viên
 2. (2): Thêm nhân viên
 3. (3): Xoá tìm kiếm nhân viên
 4. (4): Làm mới danh sách nhân viên
 5. (5): Điều chỉnh cách hiển thị nhân viên
 6. (6): Lọc nhân viên
 7. (7): Sửa thông tin nhân viên
 8. (8): Xoá nhân viên

Giao diện thêm nhân viên (2)

Bạn điền đầy đủ thông tin nhân viên, cấp tên đăng nhậpmật khẩu dùng để truy cập phần mềm quản lý, sau đó ấn vào Cấp quyền

Lựa chọn nhóm quyền và tiến hành cấp quyền hoạt động cho nhân viên, sau đó ấn Đồng Ý

Cuối cùng ấn vào Lưu

6. Thầu phụ

Phần này bao gồm thông tin nhóm thầu phụ và thầu phụ.

Nhóm thầu phụ

Mô tả :

 1. (1): Danh sách nhóm thầu phụ
 2. (2): Xuất file Excel nhóm thầu phụ
 3. (3): Thêm nhóm thầu phụ
 4. (4): Xoá tìm kiếm nhóm thầu phụ
 5. (5): Làm mới danh sách nhóm thầu phụ
 6. (6): Điều chỉnh cách hiển thị nhóm thầu phụ
 7. (7): Lọc nhóm thầu phụ
 8. (8): Sửa thông tin nhóm thầu phụ
 9. (9): Xoá nhóm thầu phụ

Giao diện thêm nhóm thầu phụ (3)

Bạn nhập thông tin nhóm thầu phụ sau đó ấn Lưu.

Thầu phụ

Mô tả :

 1. (1): Danh sách thầu phụ
 2. (2): Xuất file Excel thầu phụ
 3. (3): Thêm thầu phụ
 4. (4): Xoá tìm kiếm thầu phụ
 5. (5): Làm mới danh sách thầu phụ
 6. (6): Điều chỉnh cách hiển thị thầu phụ
 7. (7): Lọc thầu phụ
 8. (8): Sửa thông tin thầu phụ
 9. (9): Xoá thầu phụ

 

Giao diện thêm thầu phụ (3)

Bạn nhập thông tin thầu phụ và ấn Lưu

7. Hàng hóa

Phần này bao gồm thông tin đơn vị tính, nhóm hàng hóa và hàng hóa.

Đơn vị tính

Mô tả :

 1. (1): Danh sách đơn vị tính
 2. (2): Thêm đơn vị tính
 3. (3): Xoá tìm kiếm đơn vị tính
 4. (4): Làm mới danh sách đơn vị tính
 5. (5): Điều chỉnh mật độ hiển thị đơn vị tính
 6. (6): Điều chỉnh cách hiển thị đơn vị tính
 7. (7): Sửa đơn vị tính
 8. (8): Xoá đơn vị tính

Giao diện thêm đơn vị tính (2)

Bạn nhập thông tin đơn vị tính sau đó ấn Lưu.

Nhóm hàng hoá

Mô tả :

 1. (1): Danh sách nhóm hàng hoá
 2. (2): Thêm nhóm hàng hoá
 3. (3): Xoá tìm kiếm nhóm hàng hoá
 4. (4): Làm mới danh sách nhóm hàng hoá
 5. (5): Điều chỉnh mật độ hiển thị nhóm hàng hoá
 6. (6): Điều chỉnh cách hiển thị nhóm hàng hoá
 7. (7): Sửa nhóm hàng hoá
 8. (8): Xoá nhóm hàng hoá

Giao diện thêm nhóm hàng hoá (2)

Bạn điền thông tin nhóm hàng hoá và các % chiết khấu, %VAT (nếu có) sau đó ấn Lưu.

Hàng Hoá

Mô tả :

 1. (1): Danh sách hàng hoá
 2. (2): Tải file Excel mẫu dùng để import hàng hoá số lượng lớn
 3. (3): Import hàng hoá bằng file Excel
 4. (4): Xuất danh sách hàng hoá ra file Excel
 5. (5): Thêm hàng hoá
 6. (6): Xoá tìm kiếm hàng hoá
 7. (7): Làm mới danh sách hàng hoá
 8. (8): Điều chỉnh mật độ hiển thị hàng hoá
 9. (9): Điều chỉnh cách hiển thị hàng hoá
 10. (10): Sửa hàng hoá
 11. (11): Xoá hàng hoá

Giao diện thêm hàng hoá (5)

Bạn nhập các thông tin hàng hoá, những mục có dấu (*) là những mục bắt buộc phải nhập, sau đó ấn Lưu.

Phần Đvt gốc, Đvt 1, Đvt 2, Đvt 3 được quy đổi như sau : Ví dụ 1 tấm tole có 2m, bạn sẽ nhập Đvt gốc là Mét, Đvt 1 là Tấm và giá trị Q.đổi 1 là 2 (tương ứng 2m=1 tấm).

Tồn min: giá trị tồn nhỏ nhất trong giới hạn tồn kho.

Tồn max: giá trị tồn lớn nhất trong giới hạn tồn kho.

Bạn muốn thêm thông tin lô hàng của hàng hoá hãy ấn chỉnh sửa hàng hoá (10), ấn vào Thêm lô, nhập thông tin và ấn Lưu.

8. Mua hàng

Phần này bao gồm: đặt hàng nhà cung cấp, mua hàng và trả hàng nhà cung cấp.

Đặt hàng nhà cung cấp

Mô tả :

 1. (1): Danh sách đặt hàng NCC
 2. (2): Thêm đơn đặt hàng NCC
 3. (3): Xoá tìm kiếm đặt hàng NCC
 4. (4): Làm mới danh sách đặt hàng NCC
 5. (5): Điều chỉnh mật độ hiển thị đặt hàng NCC
 6. (6): Điều chỉnh cách hiển thị đặt hàng NCC
 7. (7): Sửa đặt hàng NCC
 8. (8): Xoá đặt hàng NCC
 9. (9): In đơn đặt hàng NCC

Giao diện thêm đơn đặt hàng nhà cung cấp (2)

 1. (1.1): Thông tin đơn hàng
 2. (1.2): Thêm hàng hoá cần đặt
 3. (1.3): Điều chỉnh cách hiển thị hàng hoá cần đặt
 4. (1.4): Xoá hàng hoá

Bạn nhập đầy đủ thông tin đơn đặt hàng, các mục có dấu (*) là các mục bắt buộc phải chọn. Sau khi nhập xong thông tin đặt hàng bạn chọn danh mục hàng hoá cần đặt.

Bạn kéo thanh điều hướng sang phải và chọn kho nhập hàng cho sản phẩm. Cuối cùng ấn vào Lưu đơn đặt hàng.

 

DMCA.com Protection Status